You are here

โอนเงินทางธนาคาร

การโอนเงินผ่านธนาคาร

โอนด้วยต้นทุนที่ประหยัด โอนเงินได้จำนวนมากจากทุกประเทศทั่วโลก.โอนเงินโดยตรงกับบัญชีธนาคารของเรา สำหรับการทำธุรกรรม คุณเพียงแค่ต้องใช้รายละเอียดบัญชีธนาคารของเราจาก องค์กรส่วนบุคคล.

ธุรกรรมน้อยที่สุด ธุรกรรมสูงที่สุด ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา
ฝากเงิน: 100$ ไม่จำกัด ตั๋วธนาคาร up to 5 banking days
ถอนเงิน: 200$ ไม่จำกัด 40 EUR up to 5 banking days
บัญชีเงินฝาก ถอนเงินกองทุน